Vienotais apziņas lauks

Uz sākumu

Vai pastāv brīvā griba? Brīvās gribas paradokss  Pīters Rasels (Peter Russell): Pirmsākumi manai interesei par filosofiju meklējami jau vidusskolas laikā,

Kvantu fiziķis un cilvēka apziņas pētnieks Doktors Hagelins (dr. John Hagelin)  ir vienotā kvantu lauka supersimetrijas teorijas speciālists. Viņš ir

Rūperts Šeldreiks par morfoģenētisko lauku pētījumiem un pierādījumiem.

Peters Russels par zinātni un apziņu. Peters Russels (dzimis 1946 gadā) ir britu autors, fiziķis un meditācijas pasniedzējs. Studējis Kembridžas Universitātē teorētisko fiziku,