Projekta ideja

Uz sākumu

Meta_reality_baner2

Meta Reality pēc būtības izsaka zināšanas par realitāti, kā arī, apraksta to realitāti, kas ir aiz šīs vai ir tās pirmavots (meta no grieķu valodas (μετά-) aiz / pāri). Kopš apzinīgā cilvēka pirsmākumiem, tā prātu vienmēr ir nodarbonājuši eksistenciāli jautājumi par realitātes būtību un lietu kārtību tajā. Laika gaitā ir radītas dažādas zināšanu un mācību sistēmas, izejot no katra laikmeta īpatnībām, pasaules uztveres, empīriskās pieredzes un informācijas avotiem. Šodien modernā zinātne mūs ir ievedusi jau kvantu un digitālās fizikas pasaulē, lai izskaidrotu pašas realitātes fundamentus. Tā ir nemitīgā attīstības procesā un ļoti būtiski ir no kopējā pasaules redzējuma neizslēgt arī “neērtos” faktus, kā arī līdz šim neizskaidrotās un neatklātās lietas. Tik pat neatņemams no kopējā realitātes redzējuma ir garīgās kultūras un filosofijas pienesums, seno viedo meisteru mācības par realitātes būtību, sevis izziņu un pašapzināšanos. Iespējams, ka mūsu apzinātā realitāte ir vēl tikai ļoti maza daļa no kā daudz plašāka, ka realitātes un sevis izziņa atver mums ceļus uz jaunām dimensijām, uz ekistenciālo pirmsākumu.

Projekts ir tapis ar biedrības “Reanimāre” rekomendējošu līdzdalību kā informatīvās bāzes un resursu paplašinājums interneta vidē, kā arī apvienojoties vairākiem domu biedriem, lai apkopotu informāciju par dažādām zināšanu sistēmām, sākot no mūsdienu modernākās kvantu fizikas atziņām līdz pat seno viedo skolotāju filosofiskajām mācībām, ieturot neitralitātu un atvērtu pieeju. Mūsu mērķis ir popularizēt zinātni, metafiziku un viedumu, kvalitatīvus informācijas avotus un zināšanas, lai ikvienam būtu iespēja palašināt savu pasaules redzējumu un varbūt iziet ārpus ierastajiem zināšanu un ticību modeļiem, atklāt ko pavisam jaunu.