Vai apziņa pēc fiziskā ķermeņa nāves spēj pāriet uz citu visumu?

Consciousness Moves to Another Universe

Zinātnieki apgalvo, ka kvantu teorija var pierādīt, ka apziņa pēc fiziskā ķermeņa nāves spēj pāriet uz citu visumu.

Profesora Roberta Lanzas izdotā grāmata ar nosaukumu „Biocentrism: How Life and Consciousness Are the Keys to Understanding the Nature of the Universe“, ir radījusi plašu rezonansi sabiedrībā un zinātnieku aprindās. Tajā atpoguļotas zinātnieka idejas par to, ka dzīve nebeidzas ar fiziskā ķermeņa nāvi un var ilgt pat mūžīgi. Laikraksts „NY times” ir atzinis Robertu Lanzu par vienu no ievērojamākiem mūsdienu zinātniekiem. [1]

Apziņa aiz laika un telpas

Roberts Lanza ir reģeneratīvās medicīnas eksperts un biocentrisma teorijas izveidotājs, kā arī vadošais pētnieks kompānijā “Advanced Cell Technology”  un profesors Wake Forest universitātes medicīnas skolā (Wake Forest University School of Medicine). R.Lanza tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem top trīs starp dzīvajiem zinātniekiem pasaulē. [2]

Pirms R.Lanza kļuva pazīstams arī ar saviem cilmes šūnu pētījumiem, viņam jau bija veikti vairāki veiksmīgi eksperimenti izmirstošo dzīvnieku sugu klonēšanā. Ne tik sen atpakaļ zinātnieks ir iesaistījies arī fizikas, kvantu mehānikas un atrofizikas zinātnes novirzienos. Viņa darbība šajās dažādajās zinātnes nozarēs radīja pavisam jaunu un perspektīvu biocentrisma teoriju, kuru zinātnieks postulē līdz šai dienai. Biocentrisma teorijas galvenā ideja ir – ka tieši apziņa ir Visuma pamatā. Apziņa ir tā, kas rada materiālo Visumu un ne otrādāk.

Lanza savā teorijā atsaucas uz Visuma uzbūves struktūru kā tādu, tās likumiem, spēkiem un konstantēm, kuras ir ideāli piemērotas dzīvības eksistencei, tādējādi netieši norādot uz saprātīgu intelektu, apziņu, kura ir primārāka par matēriju. Bija nepieciešamas vairāk kā 200 fizikālas konstantes ar ļoti augstu precizitāti, lai tāds Visums, kurā varētu rasties dzīvība, vispār būtu iespējams. Tā pat zinātnieks apgalvo, ka telpa un laiks nav objekti vai lietas, mēs to vienkārši nēsājam līdz kā bruņurupuči nēsā līdz savas bruņas. Kad šīs bruņas – laiks un telpa, tiek nomesti, apziņa joprojām turpina eksistēt. Apziņas nāve kā tāda neeksistē. Nāve ir tikai doma vai ideja, kurai cilvēki tic, jo identificējas ar savu ķermeni un uzskata, ka arī viņu apziņa ies bojā līdz ar ķermena nāvi. Tomēr, ja ķermenis nevis producē, bet tikai uztver apziņu, līdzīgi kā televizors uztver radioviļņus, tad, protams, līdz ar ķermeņa nāvi apziņa nevar pārstāt eksistēt. Patiesībā, apziņa eksistē pat ārpus laika un telpas, tai piemīt spēja būt jebkur, cilvēka ķermenī vai ārpus tā, arī citās pasaulēs vai dimensijās, jo tai ir nelokāla daba, līdzīgi kā kvantu objektiem.

Lanza arī postulē, ka vairāki paralēli visumi var eksistēt vienlaicīgi, kur vienā visumā ķermenis var būt jau miris, bet kādā citā tas turpina dzīvot, absorbējot apziņu, kura migrē no viena visuma uz citu. Tas nozīmē, ka mirušais ceļojot caur tuneli var nonākt ne elle vai paradīzē, bet līdzīgā pasaulē vai visumā, kur jau viņš reiz ir dzīvojis un tā viņš var ceļot neskaitāmas reizes.


Paralēlās pasaules un visumi
multi-universs

Šai strīdīgajai Lanzas teorijai ir daudz piekritēju un sekotāju gan vienkāršo cilvēku vidū, gan zinātnieku aprindās. Tie pamtā ir zinātnieki un astrofiziķi, kuri atbalsta vairāku paralēlo pasauļu eksistenci un multi-visumu pastāvēšu. Multi-visuma teoriju piekritēji uzskata, ka nav tādu fizikas likumu, kas izslēgtu šādu paralēlo pasauļu vai multi-visumu eksistenci.

Pirmais šādu ideju mūsdienās izvirzīja zinātniskās fantastikas raksnieks H.G.Wells, kurš 1895.gadā izdeva grāmatu – “The Door in the Wall”. Pēc 62 gadiem šo ideju attīstīja profesors Hugs Everts (Dr. Hugh Everett) savā disertācijā Prinstonas Universitātē. Būtībā, ideja ir tāda, ka katrā momentā visums sadalās neskaitāmās līdzīgās variācijās, kur katra jaunā variācija arī turpina sadalīties. Kādā no visumiem jūs varat pašreiz lasīt šo rakstu, bet citā piem., skatīties televīziju. Kā skaidro Everts, tad faktors, kurš ietekmē šo visumu sadalīšanos ir mūsu pieņemtie lēmumi un darbības. Ja mēs izdaram kādu izvēli, automātiski viens visums sadalās divās dažādās versijās. [3]

1980.gadā Andres Linde (zinātnieks no Lebedevas fizikas instutīta, kurš tagad ir profesors Stanfordas Universitātē) izstrādāja līdzīgu teoriju par multi visumu. Zinātnieks skaidro, ka telpa sastāv no daudz sfērām, kuras izplešas un katra sfēra rada sevī jaunas sfēras vēl lielākos apjomos un tā līdz bezgalībai. Šīs sfēras ir atdalītas viena no otras un nezina par citas sfēras paralēlu eksistenci, tomēr tās vienlaicīgi ir dažādas viena fiziskā visuma sastāvdaļas. [4]

Faktu, ka mūsu visums nav vienīgais, apliecina arī dati, kas iegūti ar „Planck space” teleskopu. Izmantojot novērotos datus, zinātnieki ir radījuši visprecīzāko visuma miroviļņu fonu karti vai tā saukto, kosmiskā reliktā fona starojuma karti. Šis starojums ir palicis jau kopš Visuma pirmsākumiem, kur tika konstatēts, ka Visumam ir daudz anomālijas, tumšo caurumu un ievērojamas spraugas. [5]

Teorētiskās fizikas pārstāve no Ziemeļu Karolīnas Universitātes (North Carolina University) Laura Mersini-Houghtona un viņas kolģēji apgalvo, ka šīs anomālijas ir tādēļ, ka mūsu Visumu ietekmē citi visumi, kuri ir mums līdzās. Caurumi un spraugas mūsu Visuma stuktūrā norāda uz tiešu mūsu kaimiņu visuma “uzbrukumiem”. [6]

Saskaņā ar Lanzas biocentrisma teoriju, ir neskaitāmas vietas šajā un citos visumos, kur mūsu dvēsele var nonākt pēc fiziskās ķermeņa nāves, bet vai tāda dvēsele maz eksistē? Vai ir kāda zinātniski izstrādāta teorija, kura varētu to izskaidrot?

 

soul

Dvēseles zinātniskais izskaidrojums

Saskaņā ar profesora Stuarta Hamerofa (Dr. Stuart Hameroff) teoriju, pirms nāves pieredzes notiek tad, kad kvantu informācija atstāj fiziskā ķermeņa nervu sistēmu un izklīst Visumā. Pretēji materiālistiskajam pasaules uzkatam par apziņu, Hamerofs piedāvā alternatīvu izskaidrojumu apziņai vai dvēselei, kas iespējams, varētu apvienot racionālās zinātnes skaidrojumus un personīgās subjektīvās cilvēku pieredzes.

Saskaņā ar Hamerofa un britu fiziķa Rodžera Penrosa (Sir Roger Penrose) teoriju, apziņa mīt mikrocaurulītēs (microtubules) mūsu smadzeņu šūnās, kuras ir primārās kvantu procesu norises vietas. Iestājoties ķermeņa nāvei, šī informācija tiek atbrīvota no mūsu ķermeņa un iet līdzi mūsu apziņai. Mūsu apziņas pieredze rodas no kvantu gravitācijas efektiem šajās smadzeņu šūnu un neironu mikrocaurulītēs. [7]

 

kvantu nano-bioloģiskā teorija

 

Apziņa ir primārāka par laiku un telpu

Minētie zinātnieki ir izvirzījuši teoriju, ka apziņa vai proto-apziņa [8] ir visuma fundamenta pamatā, kura jau eksistēja Lielā sprādziena laikā. Mūsu dvēseles iespējams ir konstruētas no šī visuma fundamenta sākotnējā pamata un ir eksistējušas pat pirms laika sākuma. Mūsu smadzenes ir tikai šīs apziņas uztvērēji un pastiprinātāji, bet vai tas nozīmē, ka daļa no mūsu apziņas nav materiālas dabas un turpinās eksistēt pēc fiziskā ķermeņa nāves?

Kā izteicās profesors Hamerofs zinātnes dokumentālajam raidījumam „Through the Wormhole” – pieņemsim, ka kādam pacientam apstājas sirdsdarbība un asinsrite, mikrocaurulītes smadzenēs zaudē savu kvantu stāvokli, bet kvantu informācija līdz ar mikrocaurulīšu bojāeju netiek zaudēta, to nevar iznīcināt, tā turpina eksistēt Visumā. Roberts Lanza papildina teikto, ka šī kvantu informācija var eksistēt ne tikai mūsu Visumā, bet pāriet arī uz citiem visumiem. Ja pacients tiek reanimēts, atgriezts dzīvē, kvantu informācija un procesi atgriežas mikrocaurulītēs un pacients var atcerēties pavisam skaidru pirmsnāves vai ārpusķermeņa pieredzi. Ja pacients tomēr nomirst, tad šī kvantu informācija var eksistēt arī ārpus ķermeņa, ko mēs varam identificēt kā dvēseli.

Šīs kvantu apziņas teorija no zinātnes puses spētu izskaidrot ļoti daudzās visā pasaulē fiksētās pirms nāves, ārpusķermeņa un dažādas iepriekšējo dzīvju atmiņu pieredzes, bez nepieciešamības iesaistīt kādu reliģisko ideoloģiju. Mūsu apziņas enerģija potenciāli var savienoties ar fizisko ķermeni un tajā pašā laikā tā var eksistēt ārpus tā kādā citā realitātes līmenī vai, iespējams, pat kādā citā visumā.

Roberta Lanzas tīmekļa vietne: http://www.robertlanza.com/

Biocentrisma teorijas plašāks izklāsts:
http://www.youtube.com/watch?v=zI_F4nOKDSM
http://www.robertlanza.com/category/Books/

Atsauces un izmantotie informācijas avoti:

[1] http://www.robertlanza.com/biocentrism-how-life-and-consciousness-are-the-keys-to-understanding-the-true-nature-of-the-universe/

[2]    http://www.robertlanza.com/who-is-robert-lanza/

[3]    https://www.newscientist.com/article/dn26261-hugh-everett-the-man-who-gave-us-the-multiverse/

[4]    http://web.stanford.edu/~alinde/

          https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Linde

[5]    http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_and_the_cosmic_microwave_background

[6]    https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=5907

[7]    http://www.quantumconsciousness.org/

          http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140116085105.htm

          http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001188

[8]     https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_consciousness#Protoconsciousness

[9]  http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death/#sthash.HTxgyiJu.dpuf

[10]     http://www.learning-mind.com/quantum-theory-proves-that-consciousness-moves-to-another-universe-after-death/

Komentāri

Jūsu e-pasts netiks publicēts.
Obligāti aizpildāmie lauki*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.